Thanks

 

 

Special thanks to individuals and organizations who helped us to deliver 2 transports.

 • Barzani Foundation, Kurdistan
 • Professor Zbigniew Chlap, Association of Doctors of Hope
 • Polish Foreign Ministry
 • Polish Defense Ministry

Special thanks to aid delivered from Polish towns

Rzeszów:

 • ks. proboszcz Franciszek Kołodziej, ks. Bogusław Jaworski, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
 • ks. proboszcz Jerzy Paradysz, parafia pw. św. Mikołaja,
 • proboszcz o. Jan Taff, parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza,
 • siostry sercanki z Domu Samotnej Matki,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Gimnazjum nr 5,
 • Aleksandra Wisz, Jan Kasprzyk,
 • Urszula i Mariusz Sobolowie,
 • OSP Rzeszów-Przybyszówka
 • OSP Rzeszów-Załęże
 • OSP Rzeszów Zalesie
 • OSP Rzeszów Biała
 • OSP Wola Rafałowska

Warszawa:

 • Amelia, Agnieszka, Kamil Gradowscy
 • Agata Alsad,

Jarosław:

 • Dariusz Hołysz

Dobrzechów:

 • Rada Rycerzy Kolumba,

Dębica:

 • Edyta Mędrek - Śliwa,

Koszalin:

 • Bartosz Ilecki,

Skierniewice:

 • Elżbieta Krycka, ks. proboszcz Jan Pietrzyk, parafia pw. św. Jakuba,
 • ks. proboszcz Paweł Piontek, parafia pw. Wniebowzięcia NMP,
 • ks. proboszcz Jan Rawa, parafia pw. Bożego Miłosierdzia,

Lublin:

 • Anna Tchórzewska,

Smolarzyny:

 • Katarzyna i Ireneusz Pacynowie,

Oborniki Wielkopolskie:

 • ks. proboszcz Zbigniew Urny, parafia pw. Miłosierdzia Bożego,
 • Grażyna Stachowiak,

 

 AID PROVIDED

ABOUT SOS FOR LIFE

The SOS For Life Foundation is a foundation operating on the basis of the Law Concerning Foundations (Dziennik Ustaw, 1991, n. 46, section 203 with subsequent modifications) and of the Law on Public Benefit Activity and Volunteer Work as well as its statutes.
Our goal is to help suffering and poor persons, the most vulnerable persons who, because of ill health, age or poverty are not able to improve their situation.
Read more