Podziękowania

 

Szczególne podziękowania kierujemy do osób i organizacji, z którymi współpracujemy i dzięki, którym mogliśmy dostarczyć sprawnie pomoc:

 • Fundacji Barzani z Kurdystanu
 • Profesorowi Zbigniewowi Chłapowi i Stowarzyszeniu "Lekarze Nadziei"
 • Ministerstwu Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwu Obrony Narodowej

Szczególne podziękowania kierujemy do darczyńców z miast:

Rzeszów:

 • ks. proboszcz Franciszek Kołodziej, ks. Bogusław Jaworski, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
 • ks. proboszcz Jerzy Paradysz, parafia pw. św. Mikołaja,
 • proboszcz o. Jan Taff, parafia pw. św. Józefa Kalasancjusza,
 • siostry sercanki z Domu Samotnej Matki,
 • Szkoła Podstawowa nr 8,
 • Gimnazjum nr 5,
 • Aleksandra Wisz, Jan Kasprzyk,
 • Urszula i Mariusz Sobolowie,
 • OSP Rzeszów-Przybyszówka
 • OSP Rzeszów-Załęże
 • OSP Rzeszów Zalesie
 • OSP Rzeszów Biała
 • OSP Wola Rafałowska

Warszawa:

 • Amelia, Agnieszka, Kamil Gradowscy
 • Agata Alsad,

Jarosław:

 • Dariusz Hołysz

Dobrzechów:

 • Rada Rycerzy Kolumba,

Dębica:

 • Edyta Mędrek - Śliwa,

Koszalin:

 • Bartosz Ilecki,

Skierniewice:

 • Elżbieta Krycka, ks. proboszcz Jan Pietrzyk, parafia pw. św. Jakuba,
 • ks. proboszcz Paweł Piontek, parafia pw. Wniebowzięcia NMP,
 • ks. proboszcz Jan Rawa, parafia pw. Bożego Miłosierdzia,

Lublin:

 • Anna Tchórzewska,

Smolarzyny:

 • Katarzyna i Ireneusz Pacynowie,

Oborniki Wielkopolskie:

 • ks. proboszcz Zbigniew Urny, parafia pw. Miłosierdzia Bożego,
 • Grażyna Stachowiak,

Busko-Zdrój:

 • Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju
 • Hufiec ZHP w Busku-Zdroju
 • Grupa Teatralna Pegaz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju
 • Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. Św. Brata Alberta
 • Szafarze z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju
 • Związek Strzelecki „Strzelec”
 • Stowarzyszenia Młode Busko
 • Wolontariusze z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
 • Ks. Tadeusz Szlachta, proboszcz z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju
 • Ks. prałat Marek Podyma, proboszcz z parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku-Zdroju
 • Ks. Marian Janik, proboszcz z parafii pw. Bożego Ciała w Busku-Zdroju,
 • Adrian Szczerba, prezes POAK przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku-Zdroju

 

 UDZIELONA POMOC

O FUNDACJI SOS DLA ŻYCIA

Fundacja „SOS dla życia" jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. 1991 , Nr 46, poz.203 z późn.zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.
Naszym celem jest pomoc osobom cierpiącym i ubogim - osobom najsłabszym, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku bądź biedy nie mogą same walczyć o poprawę swojej sytuacji.
CZYTAJ WIĘCEJ