Pomogli nam

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za wielkie serce i wsparcie Fundacji, a w szczególności w pomoc prześladowanym chrześcijanom. W intencji darczyńców i ich bliskich będą sprawowane Msze św. jako wyraz wdzięczności z naszej strony i ze strony obdarowanych chrześcijan z Bliskiego Wschodu.

Dotąd pomogli nam:

 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Fundacja PKO Bank S.A.
 • Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi
 • Ks. Chris Shalla, Kanada
 • Parafia św. Jadwigi Śląskiej, Barry's Bay, Kanada
 • Tomasz Kozica
 • Klasztor o.o. Pasjonistów
 • Państwo Agnieszka i Krzysztof Gadomski
 • Klub Gazety Polskiej, Konstancin
 • Piotr Wysocki
 • Michał Buturla
 • Władysława Sowińska
 • Piotr Kardas
 • Janusz Adam Jarosz
 • Robert Bajko
 • Małgorzata Guziakiewicz
 • Stefania Kukotko
 • Leszek H. Wiwała
 • Stanisław Michał Gruszecki
 • Joanna Machlowska
 • Ewelina A. Szcześniak
 • Jacek Antoni Brodziński
 • Janina Dudek
 • Andrzej Witold Makulec
 • Mirosław Sulejczak
 • Dariusz Polkowski
 • Viktoriya Savkiv
 • Greinplast sp. z o.o.
 • Elektronic s.c.
 • Anna Ptaszek-Hrynus
 • Waldemar Krzysztof Mazur
 • Magdalena Balakowska Decoprint
 • Krzysztof Tadeusz Błażowski
 • Anna Budnik
 • Aldona Piekorz
 • Waldemar Piotr Sendor
 • Katarzyna Byczkiewicz
 • Natalia Fano
 • Łukasz Domaracki
 • Łukasz Grabałowski
 • Barbara Aleksandra Leśniwska
 • Marek Hańderek
 • Krzysztof Henryk Kłysiak
 • Marek Ł. Suska
 • Maria i Stanisław Kopacz
 • Jacek Antoni Brodziński
 • Małgorzata Bróż
 • Leszek Wiwała
 • Stefania Kukotko
 • Jakub Piekart
 • Biuro Usług Praw Pracy BHP i PPOŻ
 • Arkadiusz Fieducik
 • Anna Alina Baran
 • Krzysztof Heimann
 • Agnieszka Potrawa
 • Kornel Kotecki
 • Grzegorz Posiadła
 • Rafał Rzepka
 • Małgorzata Maria Marszałek
 • Marzena Duślak
 • Anna Jerzyk
 • Marek Piotr Nowak
 • Dominik Pazdan
 • Jan Jakima
 • Grażyna Wiśniewska-Raflesz
 • Marcin Głuchowski
 • Andrzej Szpyt
 • Rada Szkoły - Zespół Szkół Sportowych
 • Katarzyna Maria Mączka
 • Dorota Barć
 • Joanna Penar
 • Daniel Bartłomiej Gwazdacz
 • Joanna Chlewińska
 • Via Media Michał Rudnik
 • Dorota Jastrzębska
 • Piotr Tokarski
 • Agnieszka Sak
 • Marek Zięba
 • Halina Hudziec
 • Alicja Cyrnek
 • Joanna Małgorzata Łoza
 • Jolanta Agnieszka Skotnicka
 • Wiktor Żychowski
 • Michał Janusz Wiśniewski
 • Jacek Antoni Brodziński
 • Marian Jan Hajda
 • Dorota Irena Kieś
 • Grzegorz Piotr Wolański
 • Paweł Stępniak
 • Jolanta Piec
 • Grzegorz Koryl
 • Aleksander Ferchmin
 • Andrzej Łoza
 • Małgorzata Drzał
 • Jarosław Franciszek Mita
 • Franciszka Jegierska
 • Damian Szubart
 • Elżbieta Tworek
 • Sylwia Łoza
 • Magdalena Bargiel
 • Maciej Tadla
 • Cecylia Kot
 • Sylwia Budzyńska
 • Jan Lib
 • Marcin Przybyła
 • Leokadia Ostrowska
 • Małgorzata Sobek
 • Agata Rak
 • Beata Krajewska
 • Ewa Turek
 • Agata Duplaga
 • Tomasz Mateusz Wilczakowski
 • Halina Niezabitowska
 • Daniel Gwazdacz
 • Aleksander Bak
 • Anna Pawlik
 • Szymon Kroszczyński
 • Michał Polasik
 • Paweł Piotr Nitka
 • Maria Małek
 • Krzysztof Klimczak
 • Marcin Kuźniar
 • Grażyna Żuryło
 • Miłosz Jankowski
 • Dawid Marek Domański
 • Krzysztof Stanisław Socki
 • Katarzyna Wiśniewska
 • Piotr Gierlak
 • Urszula i Andrzej Murjas
 • Bogdan Porada
 • Elżbieta Baran
 • Robert Bojko
 • Joanna Chlewińska
 • Agata Sochacka
 • Barbara Trznadel
 • Paweł Kukulski
 • Władysław Bury-Bednarz
 • Danuta Winiarz
 • Piotr Dec
 • Lucyna Zdyrska
 • Maria Kalszczak
 • Renata Cieszyńska
 • Karol Maliszewski
 • Roman Czerkiewicz
 • Janina Sobczak
 • Bogusław Duda
 • Józefa Bak
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Jan" Jan Burkat
 • Anna Wegrzyn
 • Marek Płoszejowski
 • Piotr Michalak
 • Justyna Janda
 • Regina Misztela
 • Daniel Gwazdacz
 • Arkadiusz Bosek
 • Roman Puzio
 • Maria Kandora
 • ks. proboszcz Franciszek Kołodziej
 • ks. Bogusław Jaworski
 • Teresa Sadowska
 • Modesta Dzido

 

"Kto się lituje nad biednym, udziela pożyczki PANU, a ON mu za dobry uczynek odpłaci."

Księga Przysłów 19,17

"Ciągle dawałem wam przykład, że trzeba stale się trudzić, by wspierać słabych, pamiętając o nauce Pana Jezusa, który powiedział: Szczęście polega bardziej na dawaniu niż na braniu".

św. Paweł - Dzieje Apostolskie 20,35

"Jak woda gasi płonący ogień, tak jałmużna gładzi grzechy."

Księga Syracydesa 3,30

"Dla sierot bądź jak ojciec, jak mąż zapewnij opiekę wdowom. Wtedy Bóg nazwie cię swoim synem, będzie cię kochał bardziej niż twoja matka."

Księga Syracydesa 4,10

"Dając jałmużnę, nie bądź skąpy. Nie odwracaj się od ubogich, a Bóg nie odwróci się od ciebie."

Księga Tobiasza 4,7

"Jałmużna ratuje od śmierci i chroni przed ciemnością. Każdy kto daje jałmużnę, składa Najwyższemu przyjemną ofiarę."

Księga Tobiasza 4,10-11

 

 

 

 UDZIELONA POMOC

O FUNDACJI SOS DLA ŻYCIA

Fundacja „SOS dla życia" jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. 1991 , Nr 46, poz.203 z późn.zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.
Naszym celem jest pomoc osobom cierpiącym i ubogim - osobom najsłabszym, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku bądź biedy nie mogą same walczyć o poprawę swojej sytuacji.
CZYTAJ WIĘCEJ