TV SOSUratowałem 200 000 osób prześladowanych przez ISIS


Pomoc Fundacji SOS DLA ŻYCIA Uchodźcom w Kurdystanie


Pomoc prześladowanym na Bliskim Wschodzie


Prześladowani


Ratuj prześladowanych chrześcijan 1

 

Uratowałem 200 tys. osób przed ISIS


UDZIELONA POMOC

O FUNDACJI SOS DLA ŻYCIA

Fundacja „SOS dla życia" jest fundacją działającą na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. 1991 , Nr 46, poz.203 z późn.zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz statutu.
Naszym celem jest pomoc osobom cierpiącym i ubogim - osobom najsłabszym, które z powodu złego stanu zdrowia, wieku bądź biedy nie mogą same walczyć o poprawę swojej sytuacji.
CZYTAJ WIĘCEJ